Partiene åpner 21. juni for påmelding til høstsemestret 2019

Vi setter for øyeblikket opp høstens partier. Så snart de aktive er overført fra vårens til høstens partier og vi har oversikt over antall ledige plasser, åpnes påmeldingen for alle. Etter planen 21. juni.

Med vennlig hilsen

Nordstrand turnforening

Anette Carlsen