JENTER EKSTRA - FRA JENTER 1 og JENTER 2

turn_2_2.jpg
 
 

JENTER 1.&2. EKSTRA


Hvem kan gå på Jenter 1. & 2. Ekstra?

Partiet er for deg som allerede går på 1. eller 2. parti og ønsker å trene mer og vil gå den tredje dagen i uken på turn. Du bør være glad i alle de fire apparater: skranke, bom, frittstående og hopp da vi skal øve konkurranse øvelser/stigeturn i disse.

Fokusområder:

Det blir spennende og utfordrende trening med styrke, bevegelighet, spenst, balanse, fiksering og koordinasjon. Det forventes at du kommer på alle treningene gjennom uken for å få god kontinuitet slik at du lærer masse apparatturn.

Treningstider og sted:
Mandag eller onsdag 17.00-19.30 - Leirskallen Turnhall

Treningskontigent - følg link
Kommer i tillegg til semesteravgiften for Jenter 1 eller Jenter 1)

 

HOVEDTRENER: Mihaela Luca