Back to All Events

Årsmøte i Nordstrand turnforening

  • Leirskallen turnhall 2 Leirskallen Oslo, Oslo, 1164 Norway (map)

Sted: Leirskallen turnhall (Leirskallen 2, 1164, Oslo)

Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest innen onsdag 28. februar,
og kan sendes til Nordstrand Turnforening, PB 191 Nordstrand, 1112 Oslo eller
email: post@nordstrandturn.no
Alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte på vår hjemmeside
www.nordstrandturn.no

Vi gjør oppmerksom på at for å være stemmeberettiget og være valgbar må man
være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt
medlemsavgiften. Medlemmer under 15 år har møte og forslagsrett. Foresatte kan
ikke stemme på vegne av sine barn. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet,
forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5- § 8
Velkommen!

Vennlig hilsen
Styret i Nordstrand Turnforening