Innkalling til årsmøte i
Nordstrand Turnforening

hall.jpg
 

Til medlemmer av Nordstrand Turnforening

Innkalling til årsmøte i Nordstrand Turnforening

Tidspunkt: Onsdag 27. Mars kl. 19.30

Sted: Leirskallen Turnhall (Leirskallen 2, 1164, Oslo)

Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest innen onsdag 13. mars, og kan sendes til Nordstrand Turnforening, PB 191 Nordstrand, 1112 Oslo eller email: post@nordstrandturn.no

Alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte på vår hjemmeside www.nordstrandturn.no

Vi gjør oppmerksom på at for å være stemmeberettiget og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt medlemsavgiften. Medlemmer under 15 år har møte og forslagsrett. Foresatte kan ikke stemme på vegne av sine barn. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5- § 8.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i Nordstrand Turnforening

LAST NED INNKALLING

AGENDA

ÅRSMØTEPAPIRER