Nordstrand Turnforening, med sine rundt 1100 medlemmer, tilbyr gymnastikk og turn for jenter og gutter fra 4 år og oppover.
Vi har lekeparti for de minste, turn- og troppspartier for gutter og jenter, konkurransepartier og trening for voksne.


Vi kan tilby et godt og inkluderende miljø bestående av trenere og administrasjon, ordnede arbeidsforhold, god opplæring, og lønn etter avtale.
Alle ansatte må følge generelle regler og retningslinjer for norsk idrett samt Nordstrand Turnforenings egne retningslinjer.

Vi ønsker nå å besette følgende stillinger. Vi vurdere søknader fortløpende og stillingene kan bli besatt før søknadsfristen.

IMG_9336.jpg
IMG_9335.jpg
IMG_9334.jpg