topp_tropp.jpg

TROPP UNGDOM 14 - 19 år

Hvem kan gå på troppsparti:
Troppsparti er for gutter og jenter - fra 14 år og oppover.
Partiet er noe mer selvdrevet, der utøverne selv kan legge fokus på elementer de ønsker å videreutvikle. Det er tøffe treninger med et høyt energinivå, så om du ønsker å lære noe utenom, er troppen for deg. På dette troppspartiet er det 2 treningsdager i uken.

Fokusområder:

Mandag vektlegges styrke, koordinasjon- og teknikktrening for bruk i tumbling/trampett, mens vi torsdager trener på turning i trampett, tumbling og trampoline.

Fra dette partiet vil man også se etter aktuelle kandidater for troppens konkurranseparti 10-19 år. 

Treningstider og sted:
Mandag kl. 20.30- 22.00 - Leirskallen Turnhall 
Torsdag kl. 20.15 - 22.00 - Leirskallen Turnhall

Treningskontigent - følg link

e-mail: post@nordstrandturn.no