17155468_1441855919159010_3231727160993011027_n.jpg

BILDER AV BARN PÅ NETT

Vennligst ikke ta bilder der andre barn kan komme med på bilder.
Se informasjon fra Norges Idrettsforbund.

BILDER AV BARN PÅ NETT

På noen bilder er hovedfokus én eller flere bestemte personer. Da skal man alltid ha samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene før de publiseres. Gruppebilder faller også inn under denne kategorien.

Det finnes unntak til hovedregelen om at man skal spørre om samtykke. Når bilder har en nyhetsverdi, som for eksempel bilder av publikum og utøvere av et idrettsarrangement, må man ikke spørre om samtykke.

I Nordstrand Turnforening skal vi gjøre alt vi kan for ikke å avbilde barn der foreldrene har reservert seg mot dette.