FORSIKRING AV Medlemmer i klubber

18813692_1521070124570922_7249981162978987546_n.jpg

FORSIKRING

Medlemmer i klubber/grupper tilsluttet NGTF er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. 

Medlemskontingenten i Nordstrand turnforening faktureres pr. kalenderår og medlemmene er forsikret når denne er betalt. Medlemskontingenten til Oslo Idrettskrets er inkludert i medlemskontingenten.

For medlemmer under 13 år: Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Forsikring gjennom idrettsforbundet

Se alle vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema i Gjensidige
Les mer om Gjensidige barneidrettsforsikring

Meld skade

 

For medlemmer over 13 år:

Medlemmer fra det året de fyller 13 år og til det året de fyller 75 år er forsikret via en kollektiv ulykkesskadeforsikring med idrettsvilkår (grunnforsikring) som NGTF har tegnet for alle medlemmer. Denne forsikringen er i Protector Forsikring ASA.

 

NGTF forsikringsbrosjyre 2014

Meld skade: