18403271_1500190403325561_8168420918974398170_n.jpg

VILKÅR FOR MEDLEMMER

Alle medlemmer, utøvere og foresatte må akseptere og forholde seg til Nordstrand Turnforenings vilkår for påmelding.
 

GENERELT

 • Ved å starte trening i Nordstrand Turnforening har man akseptert våre vilkår uten forbehold.

 • Som medlem i Nordstrand Turnforening plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på den informasjonen som finnes på vår hjemmeside www.nordstrandturn.no og som sendes ut på mail.

 • Alle medlemmer i Nordstrand Turnforening administrerer sin egen medlemsprofil i MySoft Idrett. Som medlem eller foresatte plikter du til enhver tid å holde kontaktinformasjonen på medlemsprofilen oppdatert.

 • Kun de som deltar på partiene skal være i hallen. Foresatte og søsken må oppholde seg andre steder.

 

BETALING AV MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT

 • Medlemskontingenten og treningsavgiften skal være betalt fullt før treningen starter opp. Det ligger en lovpålagt forsikring i medlemskontingenten som Nordstrand Turnforening tegner for alle medlemmer. Forsikringen er aktiv gjennom Norges Idrettsforbund og gjelder fra den dag kontingenten er betalt.

 • Nordstrand Turnforening kan utestenge en utøver som ikke har betalt alt utestående til Nordstrand Turnforening tidligst etter 1. purring.

 

UTMELDING

 • Det praktiseres ikke prøvetimer i foreningen.

 • Alle medlemmer melder seg på for et skoleår (august-juni). Det betyr at når du har fått plass på et parti på høsten blir du automatisk overført til samme parti på våren, så sant du ikke aktivt melder deg ut av foreningen. Dette gjelder også om man står på ventelistene. Ønsker man å si fra seg plassen sin/ si opp sitt medlemskap og ikke flyttes til vårens semester, må dette gjøres skriftlig til post@nordstrandturn.no innen 30. november. Sluttdato er datoen som post@nordstrandturn.no registrerer på utmeldingen. Det er m.a.o. ikke gyldig utmelding å gi muntlig beskjed til instruktøren. 

  • Utmelding etter 30. november for vårsemesteret, men innen 14 dager etter semesterstart i januar gir delvis refusjon av treningsavgiften.

  • Medlemmet må betale

   • 400,- i administrasjonsgebyr

   • 500,- i medlemskontingent

   • antall treninger medlemmet har deltatt på i perioden før utmelding.

  • Utmelding senere enn 14 dager etter oppstart av nytt semester gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/medlemskontingent.

  Utøveren beholder plassen på partiet i det aktive turnåret til foreldre/foresatte melder utøveren ut. Ønsker man å si fra seg plassen sin/si opp sitt medlemskap i løpet av et semester, må dette gjøres skriftlig til post@nordstrandturn.no og det er ingen refusjon av treningsavgiften 14 dager etter at man har startet på et semester.

  Utmeldte utøvere fjernes fra vårt medlemsregister. 

 • Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av semesteret godtas vanligvis utmelding etter avtale i hver enkelt tilfelle mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningskontingenten blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.

   

RUSMIDLER

 • Nordstrand Turnforening har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler blant våre utøvere og andre som trener i våre lokaler.

 • Det er ikke lov med tobakk eller alkohol i våre lokaler under trening.

 

BEKLEDNING

 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy, de fleste turner barbeint eller med turnsko og langt hår må settes opp i strikk. I hallen er det ikke lov til å bruke sko.

 • Foresatte som er med på foreldre&barn-partier skal også ha på seg egnet treningstøy. Ingen som oppholder seg i salen skal ha på klokker eller smykker.

 

REGLER I HALLEN

 • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen og alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.

 • Man skal vise respekt for våre lokaler og våre apparater, og behandle de deretter.

 • Skumgummiklossene i gropa i Leirskallen turnhall skal ikke rives opp.

 • Ingen utøvere skal oppholde seg i hallen uten trener eller utenfor egen treningstid og ingen utøvere skal bruke trampolinene uten en kvalifisert trener tilstede.

 • Når man forlater turnhallen skal det være ryddig. Trenere har ansvaret for å vise og lære gymnastene hvor løst utstyr skal stå, og det skal settes av tid til opprydding ved behov på slutten av treningen. 


Alle aktive medlemmer må selv ta ansvar for å melde seg på et parti til høsten. Denne påmeldingen skjer i overgangen mai-juni.

Foreningens voksne medlemmer, Turn Voksne, Voksen Basis, i tillegg til Konkurransepartiene,  melder seg kun på ved innmelding og overføres deretter automatisk fra semester til semester. Utmelding må skje skriftlig til post@nordstrandturn.no innen 30. november for vårsemesteret og 30. mai for høstsemesteret.