turener_7.jpg

UTØVER

TIL DEG SOM ER UTØVER I NORDSTRAND TURNFORENING

 

Disse retningslinjene er felles forventninger til hvordan du som utøver skal oppføre seg på trening og når du representerer foreningen.

 

Som utøvere i foreningen skal du: 

 

- Vise gode holdninger

- Respektere andre

- Vise lojalitet mot foreningen og trenere

- Hjelpe andre og være positiv og blid på trening

- Ha fokus på egne arbeidsoppgaver

- Følge foreningens regler

- Være ærlig ovenfor trener og de man trener sammen med

- Være med på å skape godt samhold og være engasjert

- Komme på treningene og være presis.

- Være stolt av din egen innsats

- Anerkjenne andre sin innsats

- Reagere på mobbing og hvis noen blir utestengt

- Ta ansvar for trivsel og godt miljø

- Hjelp til å rydde etter trening