18157823_1489226834421918_4194216681434128006_n.jpg

PÅMELDINGSPROSEDYRE

 

BARN OG UNGDOM
Alle medlemmer melder seg på for et skoleår (august-juni). Det betyr at når du har fått plass på et parti på høsten blir du automatisk overført til samme parti på våren, så sant du ikke aktivt melder deg ut av foreningen. Utmelding må skje skriftlig til post@nordstrandturn.no innen 30. november. 

Alle aktive medlemmer må selv ta ansvar for å melde seg på et parti til høsten. Denne påmeldingen skjer i overgangen mai-juni.

Dessverre får ikke alle som søker seg videre, plass i Leirskallen.

Ofte er det fullt i løpet av minutter eller få timer. Dette er tilfelle fra lekepartiene til 1. partiene og kan også skje når man søker seg videre til 2. eller videre til 3. partiene.  

De aktive som går på gutte- og jentepartiene i Leirskallen har førsteretten til å melde seg på, dersom de ønsker å fortsette eller gå videre. I denne perioden får ingen andre melde seg på. Hvor mange plasser som blir ledig kommer an på hvor mange fra de forskjellige partiene som fortsetter eller går videre og dermed frigjør plass på partiet nestemann søker seg inn på. Er det mange som fortsetter, kan det være at det være få plasser ledige.

Det er derfor førstemann til mølla som gjelder.

Når Gutte- og Jentepartiene i Leirskallen er ferdige med sin påmelding, åpner vi suksessivt påmeldingen for de andre partiene. Samme prosedyre gjelder for disse. 

VOKSNE
Foreningens voksne medlemmer, Turn Voksne, Voksen Basis, i tillegg til Trampoline Alpin og Konkurransepartiene,  melder seg kun på ved innmelding og overføres deretter automatisk fra semester til semester. Utmelding må skje skriftlig til post@nordstrandturn.no innen 30. november for vårsemesteret og 30. mai for høstsemesteret.