TURNFORELDER

18835684_1518895598121708_6879322048508412691_n.jpg
 
 

TURNFORELDER

 

TIL DEG SOM HAR BARN  I NORDSTRAND TURNFORENING


Idrett skal bety glede og mestring for barnet. For en god mestringsfølelse må barnet få tilpasset øvelser etter nivå og ferdigheter fra trener. Dette skal foregå i et trygt miljø med kompetente trenere, som ser barnet.

Retningslinjene under her er skrevet på bakgrunn av anbefalingene til Oslo Idrettskrets og Olympiatoppen om hvordan være en god idrettsforelder.

- Motiver barna til å være positive på trening 

- Husk det viktigste er at barna har det gøy og trives

- Det er du som kjenner ditt barn best. Vær i dialog med trener hvis nødvendig

- Vært tilstede for barnet ditt og treningsvennene

- Er du delaktig i barnet aktiviteter vil du kjenne barnet ditt enda bedre!

- Respekter foreningens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med så må man følge
  foreningens regler

- Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du

- Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel

- Respekter treneren og hans /hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine

- Lær barna og tåle både medgang og motgang

- Ved uenighet snakk med den det gjelder – ikke om

- Vis god sportsånd og respekt for andre. Ha hyggelig og konstruktov dialog med trener og andre
  forelder

- Hjelp til å holde rent og ryddig i fellesområdene

- Betal medlem og treningskontingent. Det er helt nødvendig for at barnet skal være forsikret på
  trening