mor-barn.jpg

FORELDRE & BARN

 

 

Hvem kan gå på Foreldre & barn parti:

Partiet er for deg som er 2 og 3 år, sammen med en voksen. 

Fokusområder:
På forelder barn partiet fokuserer vi på å videreutvikle grovmotorikken og på at fysisk aktivitet er morsomt. Vi blant annet leker, hopper, løper, balanserer og klatrer. 

Innholdet i timen bygger på konseptet gymlek, som er utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Viktig: Det er en forutsetning at en voksen deltar aktivt i timen og passer på sitt barn.


Veien videre fra dette partiet er LEK 1, 4 år mandag eller torsdag.