18402970_1500186843325917_2430228868271564709_n copy.jpg

UTMELDING

 

Et aktivt turnår følger skoleåret og aktive utøvere flyttes automatisk fra høst- til vårsemesteret, så sant du ikke aktivt melder deg ut av foreningen. Dette gjelder også om man står på ventelistene. Ønsker man å si fra seg plassen sin/ si opp sitt medlemskap og ikke flyttes til vårens semester, må dette gjøres skriftlig til post@nordstrandturn.no innen 30. november. Sluttdato er datoen som post@nordstrandturn.no registrerer på utmeldingen. Det er m.a.o. ikke gyldig utmelding å gi muntlig beskjed til instruktøren. 

  • Utmelding etter 30. november for vårsemesteret, men innen 14 dager etter semesterstart i januar gir delvis refusjon av treningsavgiften.

  • Medlemmet må betale

    • 400,- i administrasjonsgebyr

    • 500,- i medlemskontingent

    • antall treninger medlemmet kunne ha / har deltatt på i perioden før utmelding.

  • Utmelding senere enn 14 dager etter oppstart av nytt semester gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/medlemskontingent.

Utøveren beholder plassen på partiet i det aktive turnåret til foreldre/foresatte melder utøveren ut. Ønsker man å si fra seg plassen sin/si opp sitt medlemskap i løpet av et semester, må dette gjøres skriftlig til post@nordstrandturn.no, men det er da ingen refusjon av treningsavgiften 14 dager etter at man har startet på et semester.

Utmeldte utøvere fjernes fra vårt medlemsregister. 

Utmeldte utøvere fjernes fra vårt medlemsregister.