Håndbok Nordstrand turnforening

18836031_1518909698120298_6827908732977194058_n.jpg

Denne håndboken er laget for trenere, ledere og medlemmer av Nordstrand Turnforening. 
Vi ønsker at vi skal ha et trygt og godt miljø i foreningen og at denne håndboken skal hjelpe oss å være handlings - og løsningsorientert med praktiske råd slik at vi kan forebygge og håndtere uhell, ulykker og andre utfordringer. 

Boken er utarbeidet høsten 2015 og er en del av vårt HMS dokument. 
Vi håper den skal være til nytte for alle som er tilknyttet Nordstrand Turnforening.