Parkering

Det at mange foreldre som parkerer og kjører slik at det er farlig å bevege seg i området til fots eller med sykkel. Kombinasjonen av parkering, trafikk langt over veiens kapasitet og bruk av krysset Leirskallsvingen/leirskallen som snuplass, medfører en fare for alle som ikke ferdes i bil. Trafikken bidrar til å skape farlige situasjoner og tidvis forringelse av et ellers fredelig og trygt bomiljø. 

Vi må alle gjøre vårt beste for at det skal være trygt for våre- og områdets barn å ferdes ute.
 

Ved arrangementer:

Det er ikke mulig for foresatte å parkere foran hallen, disse plassene er forbeholdt arrangements-
komiteene. Vi oppfordrer derfor alle til å gå, ta offentlig kommunikasjon eller parkere ved
Sagstuen og bruke gangveien til hallen. Dette gjelder alle arrangementer som oppvisninger, avslutninger, kretsstevner o.l.

På vanlige turndager:
Vi ber alle om å sette av barna et stykke fra hallen.

Det er få parkeringsplasser foran hallen og området er ikke godt egnet som snuplass. Den beste måten er å bruke offentlig kommunikasjon. 

Buss 74 stopper i Nordstrandveien, rett ved hallen. Holdeplassen heter Leirskallen. 
Det er også mulig å ta buss 76 til Skullerudkrysset.


Parkeringsautomat ved hallen
Garasjelaget har satt opp parkeringsautomat med tilhørende parkeringsplasser ved siden av og mellom garasjene. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Nordstrand turn ikke har noen forbindelse til disse og at det er gratis å stå foran hallen.

parkering.png

Parkering

Må man bruke bil bør man parkere på andre siden av E6, med opplyst gangvei derfra frem til hallen. På sommeren er også sykkel en godt alternativ.

.