Alle barn liker å turne og turn er en svært allsidig idrett. Turning trener hele kroppen og er også grunnstammen i kroppsøving eller gym på skolen. Allerede fra barna er små har barna utbytte av turning. De lærer å stupe kråke, hopp, klatre, balanse og andre ting som utvikler de grovmotoriske ferdighetene.

Barneturn skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag og bygge videre på. Aktiviteter som tar utgangpunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter. Leken er barnas aktivitet og barnas læringsarena, lek er motiverende og gir barn frihet til å prøve og til å feile.

I konseptet GYMLEK som er tenkt for de minste barna kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering.