Regler og rutiner

 

1. Generelt

Aktivitetsavgift og medlemskontingent

Aktivitetsavgiften faktureres hvert semester. Medlemskontingenten faktureres pr. kalenderår og medlemmene er forsikret når denne er betalt. Medlemskontingenten til Oslo Idrettskrets, samt forsikring er inkludert i medlemskontingenten. Alle våre medlemmer vil få tilsendt giro for medlemskontingent og aktivitetsavgift til registrert e-postadresse.
Det er derfor viktig at den til enhver tid er oppdatert.

Medlemskontingent er på kr. 500,- pr person eller 800,- pr familie og blir sendt ut samtidig. Denne er gyldig i et år.
Priser på aktivitetsavgiften varierer fra parti til parti. Det gis ikke søskenmoderasjon på denne. 
Turnere på konkurransepartier må betale konkurranselisens. Dette blir tilsendt på giro for alle registrerte konkurransegymnaster.

 

2. påmelding

BARN OG UNGDOM
Alle medlemmer melder seg på for et skoleår (august-juni). Det betyr at når du har fått plass på et parti på høsten, blir du automatisk overført til samme parti på våren, så sant du ikke aktivt melder deg ut av foreningen. Utmelding må skje skriftlig til post@nordstrandturn.no innen høstferien. 

Over sommeren må alle aktive medlemmer, selv ta ansvar for å melde seg på et parti til høsten. Denne påmeldingen skjer i overgangen mai-juni.

VOKSNE
Foreningens voksne medlemmer, Turn Voksne, Voksen Basis, i tillegg til Trampoline Alpin og Konkurransepartiene,  melder seg kun på ved innmelding og overføres deretter automatisk fra semester til semester. Utmelding må skje skriftlig til post@nordstrandturn.no innen 30. november for vårsemesteret og 30. mai for høstsemesteret.

 

3. Oppstart

Om en ny turner velger å ikke fortsette etter oppstart, må foresatte gi melding skriftlig til post@nordstrandturn.no innen 14. dager fra oppstart. Utøvere som går mer enn 3 ganger vil uansett bli fakturert for hele semesteret.

 

4. Utmelding

Et aktivt turnår følger skoleåret og aktive utøvere flyttes automatisk fra høst- til vårsemesteret, så sant du ikke aktivt melder deg ut av foreningen. Dette gjelder også om man står på ventelistene. Ønsker man å si fra seg plassen sin/ si opp sitt medlemskap og ikke flyttes til vårens semester, må dette gjøres skriftlig til post@nordstrandturn.no innen 30. november. Sluttdato er datoen som post@nordstrandturn.no registrerer på utmeldingen. Det er m.a.o. ikke gyldig utmelding å gi muntlig beskjed til instruktøren. 

 • Utmelding etter 30. november for vårsemesteret, men innen 14 dager etter semesterstart i januar gir delvis refusjon av treningsavgiften.

 • Medlemmet må betale

  • 400,- i administrasjonsgebyr

  • 500,- i medlemskontingent

  • antall treninger medlemmet kunne ha / har deltatt på i perioden før utmelding.

 • Utmelding senere enn 14 dager etter oppstart av nytt semester gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/medlemskontingent.

Utøveren beholder plassen på partiet i det aktive turnåret til foreldre/foresatte melder utøveren ut. Ønsker man å si fra seg plassen sin/si opp sitt medlemskap i løpet av et semester, må dette gjøres skriftlig til post@nordstrandturn.no, men det er da ingen refusjon av treningsavgiften 14 dager etter at man har startet på et semester.

Utmeldte utøvere fjernes fra vårt medlemsregister. 

Utmeldte utøvere fjernes fra vårt medlemsregister. 

 

5. Tildeling av plass

Vi har løpende inntak og dersom en utøver slutter i løpet av semesteret vil plassen tilbys neste utøver på ventelisten. Oppstart etter halvgått semester fordrer kun halv semesteravgift.  Medlemskontingenten kommer i tillegg, kr. 500,- for enkeltutøvere og kr. 800,- for familier med 2 eller flere utøvere. Medlemskontingenten følger kalenderåret og sendes ut i starten av hvert år. Starter man sent på året vil man derfor betale kontingenten med færre måneder mellom hver faktura.

 

6. Betaling

Faktura for treningsavgiften sendes hvert halvår og den må vær betalt før oppstart av semesteret.  Faktura sendes via mail til e-post adresse oppgitt ved innmelding. Det er viktig at denne til enhver tid er oppdatert. Utøvere som ikke har meldt seg ut innen fristene må betale fullt for påfølgende semester. Ved uregelmessig betaling kan utøveren miste plassen i Nordstrand turn og rutiner fra Norges Idrettsforbund inntrer.

Ved manglende betaling har Nordstrand Turn følgende prosedyre:

 • Vi minner om at foreningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt kontingent. 

 • Dette betyr i verste fall at barnet mister plassen og at denne blir gitt videre til nestemann på ventelisten.

 • Det purres 3 ganger før regning går til inkasso. 

 

7. Bruk av bilder

Nordstrand Turn ønsker å vise sine treningstilbud og aktiviteter bl.a. gjennom bruk av bilder i aviser, brosjyrer og vår hjemmeside. Dersom dere ikke ønsker at barnet avbildes må dere gi oss beskjed.

 

8. Annen informasjon

Har utøveren en sykdom, andre utfordringer eller det finnes annen viktig informasjon vi bør vite om, må det gis beskjed om dette til hovedinstruktør.

 

 

Som medlem i Nordstrand Turn har du både rettigheter og plikter. Du kan være med å påvirke klubbens fremtid.