GUTTER 2

topp_gutter.jpg

Hvem kan gå på gutter 2:

Gutter 2  er for deg som går i 3. til 6. klasse.

På Gutter 2 turner vi mye i de ulike apparatene, trener mye balanse, styrke og koordinasjon. Partiet er for deg som ønsker å lære deg å turne, for deg som allerede kan en del, og for deg som ønsker 

et godt treningsmiljø med mye mestring. 

 

Fokusområder:
Vi lærer blant annet å turne i apparater, trene grunnleggende muskulatur, bli bevegelige og sterke, samt å fiksere og kjenne mestring. 

Treningstider og sted:

Mandag 18.00-19.15 -  Leirskallen Turnhall 

Onsdag 18.00-19.15 -  Leirskallen Turnhall 

 

HOVEDTRENERE: 

Herman Murud Michalsen og Ivar Roll Christiansen
Mobil: 41540016 og 41540016

E-post: herman1996@live.no og christiansenivar@gmail.com

Treningskontigent