Oppstart for partiene våren 2018

NORDSTRAND SKOLE
03.01.2018- Voksen Basis, 1 dag & 2 dager
08.01.2018 - Lek 1, 4 år og LEK 2, 5 år - mandager
11.01.2018 - LEK 1, 4 år og LEK 2, 5 år - torsdag

NEDRE BEKKELAGET SKOLE
09.01.2018 - alle partiene

LEIRSKALLEN TURNHALL
08.01.2018 - Gutter 1 / Gutter2 / Gutter 3 / 2.&3. Gutter Ekstra / Tropp 14-19 år / Turn Voksne Øvet
09.01.2018 - Jenter 1 / Jenter 2 / Jenter 3 / Turn Voksne Nybegynner / Trampoline Alpin, Foreldre&Barn
10.01.2018 - Tropp 10-13 år
11.01.2018 - Gutter 2.&3. Ekstra
03.02.2018 - Alle lørdagspartiene


 

 

Anette Carlsen