HØSTFERIE UKE 40

Vi minner om høstferien i uke 40. Dette gjelder alle partiene både i Leirskallen og på skolene, med unntak av lørdagspartiene som har trening lørdag 29. september 2018, før også de tar høstferie.

Ønsker alle fine høstdager.

Anette Carlsen