Du må si opp plassen nå om du ikke skal turne høsten 2019

Nordstrand turnforening går over til ny leverandør for vårt medlemsregister og pga dette vil alle aktive fra partiene våren 2019 denne gang bli automatisk overført til aktuelle partier høsten 2019. 


Partiene settes opp i disse dager og overføring vil skje innen 1. juni 2019.

Vi må innen 30. mai ha beskjed om dere IKKE skal fortsette. Dette gjøres ved å sende en mail til post@nordstrandturn.no.

De som ikke melder seg ut innen 30. mai, må betale for høstsemesteret. Man opptar da plassen for et nytt medlem.

Faktura sendes i midten av juli og faktura må være betalt før oppstart.

Vi gleder oss til å se dere til høsten!

Med vennlig hilsen NTF

Anette Carlsen