JENTER EKSTRA - FRA JENTER 2 og JENTER 3

topp_jenter.jpg

JENTER 2&3 - EKSTRA


Hvem kan gå på Jenter 2&3 ekstra?

Partiet er for deg som allerede går på 2. eller 3. parti og ønsker å trene mer og vil gå den tredje dagen i uken på turn. Du bør være glad i alle de fire apparater: skranke, bom, frittstående og hopp da vi skal øve konkurranse øvelser/stigeturn i disse.

Fokusområder:

Det blir spennende og utfordrende trening med styrke, bevegelighet, spenst, balanse, fiksering og koordinasjon. Det forventes at du kommer på alle treningene gjennom uken for å få god kontinuitet slik at du lærer masse apparatturn.

Treningstider og sted:
Mandag 19.00-20.30 - Leirskallen Turnhall

Treningskontigent - følg link
Kommer i tillegg til semesteravgiften for Jenter 2 eller Jenter 3.)

 

HOVEDTRENER: Helle Holst-Larsen