INVITASJON TIL KRETSKONKURRANSE I TURN
FOR GUTTER
3. mars 2019

moscrop-cleroux.jpg
 

Aspirant, Rekrutt og Klasse I, II og III, Paraturn

Nordstrand Turnforening i samarbeid med OAGTK ønsker hjertelig velkommen til årets første kretskonkurranse for gutter. Konkurransen avholdes søndag 03. mars i Leirskallen turnhall. Adresse: Leirskallen 2, 1164 Oslo.

Alle klubber som melder på 10 gymnaster eller mer må stille med en dommer.

Melder man på 30 gymnaster eller flere, må man stille med to dommere. Vi vil også trenge flere dommere enn dette, så fint om noen kan stille med flere dommere enn dette kravet også. Dette er utrolig viktig for å klare å arrangere konkurransene.

OBS: Det er viktig at klubbene sjekker med dommerne at de kan, før de meldes på!

Klasser:

Aspirant 6-10 år (født 2009-2013)

Rekrutt: 11 og 12 år (født 2007-2008)

Stige: Klasse I, 13-14 år (født 2005-2006)

klasse II, 15-16 år (født 2003-2004) og

klasse III, 17-18 år (født 2001-2002)

Paraturn:  Fra 6 år og oppover


Det er lagkonkurranse for alle påmeldte klubber med 3 eller fler gymnaster uten ekstra påmeldingsavgift (lag i rekrutt og stige).

Startkontingent: Kr 200,- pr. deltaker som blir fakturert i etterkant av konkurransen.
Ved for sen påmelding blir belastet med dobbel kontingent.

Bindende påmelding med vedlagte Excel skjema sendes til: heidi@nordstrandturn.n

Påmeldingsfrist: 15. februar 2019

Neste kretskonkurranse er 15.-16. Juni for gutter og jenter av Hammer Turn i Kjennhallen, Mailandsveien 24, Lørenskog. Tidsplan og nærmere informasjon om konkurransen vil bli sendt ut kort tid etter påmeldingsfristen.

Ved spørsmål – ta kontakt med TUM på e-post: turnmenn@oagtk.no


Med hilsen
OSLO OG AKERSHUS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS
Teknisk Utvalg Menn (TUM)
Nordstrand Turnforening

LAST NED INVITASJON