topp_lekeparti.jpg

LEK 5 | 3-5 år - TIRSDAG 

AVDELING NEDRE BEKKELAGET SKOLE


Hvem kan gå på lekeparti:
Dette partiet er for barn som er mellom 3 og 5 år. På dette partiet ønsker vi å ha det morsomt og lære at trening er gøy. 

Fokusområder:
Vi har fokus på konsentrasjon, mestring, variasjon og idrettsglede. Vi trener i ulike apparater for å lære oss balanse, for å trene kjernemuskulatur og for å bli bedre koordinerte. Vi leker oss også med hinderløype og vi samarbeider med hverandre med blant annet bruk av fallskjerm. Treningene er satt opp med lek og moro, samtidig som vi stiller krav til barna. Barna på partiet utvikles både fysisk og i den sosiale sammenheng. Alle barn er hjertelig velkomne til lekepartiet på Nedre Bekkelaget. Håper vi sees.

Treningstider og sted:
Lekeparti 3-5 år: Tirsdag 16.30-17.30 - Nedre Bekkelaget skole
 

Hovedtrener: Herman Murud Michalsen
E-mail: post@nordstrandturn.no
Treningskontigent - følg link

Veien videre
De fleste barna som går på lekepartiet på Nedre Bekkelaget vil kunne gå videre til 1. Partiet Nedre Bekkelaget når de starter i 1. klasse. Man kan også søke seg videre til Leirskallen turnhall, men her er det veldig begrensede plasser.

Det er så store lekepartigrupper at det ikke er plass til alle i Leirskallen turnhall og vi kan derfor ikke gi noen garanti for at barna kommer videre til Gutter 1 eller Jenter 1 om man ønsker overgang fra Nedre Bekkelaget skole til Leirskallen turnhall.

Gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter og mange bruker derfor lekepartiet som et grunnlag til å fortsette med andre aktiviteter.