NORDSTRAND- OG NEDRE BEKKELAGET SKOLE

NORDSTRAND SKOLE (NS), NEDRE BEKKELAGET SKOLE (NBS).

MANDAG

  • LEK 1, 4 ÅR - kl. 17.00 - 18.00 - Nordstrand skole

  • LEK 2, 5 ÅR - kl. 18.00 - 19.00 - Nordstrand skole

  • VOKSEN BASIS - kl. 20.30 - 21.45 - Nordstrand skole

TIRSDAG

  • Lek 5, 3-5 år - kl. 16.30 - 17.30 - Lekeparti Nedre Bekkelaget skole

  • 1. PARTI - kl. 17.30 - 18.30 - Nedre Bekkelaget skole

  • 2. PARTI - kl. 18.30 - 19.45 - Nedre Bekkelaget skole

ONSDAG

  • VOKSEN BASIS - kl. 19.30 - 20.45 - Nordstrand skole

TORSDAG

  • LEK 1, 4 ÅR - kl. 17.00 - 18.00 - Nordstrand skole

  • LEK 2, 5 ÅR - kl. 18.00 - 19.00 - Nordstrand skole

Banner-Timeplan.jpg