NORDSTRAND- OG NEDRE BEKKELAGET SKOLE

NORDSTRAND SKOLE (NS), NEDRE BEKKELAGET SKOLE (NBS).

MANDAG

  • LEK 4 ÅR (NS): 17.00 - 18.00

  • LEK 5 ÅR (NS): 18.00 - 19.00

  • VOKSEN BASIS (NS): 20.30 - 21.45

TIRSDAG

  • LEKEPARTI (NBS): 16.30 - 17.30

  • 1. PARTI (NBS): 17.30 - 18.30

  • 2. PARTI (NBS): 18.30 - 19.45

ONSDAG

  • VOKSEN BASIS (NS): 19.30 - 20.45

TORSDAG

  • LEK 4 ÅR (NS): 17.00 - 18.00

  • LEK 5 ÅR (NS): 18.00 - 19.00

Banner-Timeplan.jpg