Parkeringsautomat ved hallen

Garasjelaget har satt opp parkeringsautomat med tilhørende parkeringsplasser ved siden av og mellom garasjene. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Nordstrand turn ikke har noen forbindelse til disse og at det ikke koster noe å stå foran hallen.

Anette Carlsen