Innkalling til årsmøte 14. mars

 
Innkalling-årsmøte-14.03.2018.jpg

Innkalling til årsmøte i Nordstrand turnforening

Tidspunkt: Onsdag 14. mars kl. 19.30
Sted: Leirskallen turnhall (Leirskallen 2, 1164, Oslo)

Saker som ønskes behandlet må være sendt styret senest innen onsdag 28. februar, og kan sendes til Nordstrand Turnforening, PB 191 Nordstrand, 1112 Oslo eller email: post@nordstrandturn.no
Alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte på vår hjemmeside
www.nordstrandturn.no

Vi gjør oppmerksom på at for å være stemmeberettiget og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt
medlemsavgiften. Medlemmer under 15 år har møte og forslagsrett. Foresatte kan ikke stemme på vegne av sine barn. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet,
forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5- § 8.
Velkommen!

Vennlig hilsen
Styret i Nordstrand Turnforening

LAST NED SAKSPAPIRER

LAST NED INNKALLING